Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu

Опять-таки из Latvijas architektūra (1940.,…

Topic 1
Replies
  1. Aleksandrs Rācenis
  2. Armijas ekonomiskais veikals
  3. Artūrs Galindoms
  4. Funkcionālisms
  5. Latvijas architektūra
  6. Rožu laukums
  7. Veikali
  8. Магазины
  9. Функционализм
Latvijas architektūra (1940., V, стр. 168–170)
Latvijas architektūra (1940., V, стр. 168–170)
Latvijas architektūra (1940., V, стр. 168–170)

Опять-таки из Latvijas architektūra (1940., V, стр. 168–170), об Армейском экономическом магазине (1934/35, арх. Александрс Раценис, Артурс Галиндомс).

56° 30' 28" N 21° 72' 0" E